VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Níže naleznete informace o léčivých přípravcích společnosti Rougier s.r.o. ve formě Příbalové informace (PIL) určené přímým uživatelům, tedy laické veřejnosti:

Kontakt na VPOIS a bližší informace o produktech:

Telefon: +420 604 704 313, E-mail: rougier@rougier.cz

Aktuální informace o léčivých přípravcích najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL). 

Hlášení nežádoucích účinků - farmakovigilance

Podezření na nežádoucí účinky a další informace týkající se bezpečnosti léčivých přípravků společnosti Rougier s.r.o. nám můžete nahlásit:

e-mailem: farmakovigilance@rougier.cz nebo telefonicky: +420 604 704 313.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Informace pro nevidomé a slabozraké

Dle § 37 odst. 3 zákona má společnost Rougier zajištěno zpřístupnění Příbalových informací léčivých přípravků ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) ve formátu přístupném nevidomým a slabozrakým občanům prostřednictvím:

  • webového portálu www.pribaloveletaky.cz
  • bezplatné zelené linky Call centra (dále jen TYFLOLINKY), a to podle konkrétního požadavku nevidomého nebo slabozrakého kontaktujícího TYFLOLINKU jedním z následujících způsobů:
    • audionahrávkou načtenou hlasovou syntézou a reprodukovanou telefonicky
    • elektronicky (e-mailem) v digitální podobě ve formátu TXT (prostý text)
    • poskytnutím textu větším kontrastním písmem dle individuálního požadavku uživatele TYFLOLINKY, nejvýše však do velikosti 18 bodů
    • TYFLOLINKA +420 221 462 562

Zpřístupnění Příbalových informací jakýmkoliv z výše uvedených způsobů je poskytováno zdarma.